2015-01-20, Press Release

Enics valdes som Watersprints strategiska partner för tillverkning av företagets produkter för intelligent vattenrening. Produkterna eleminerar bakterier och virus inklusiver legionella och används exempelvis i duschutrymmen inom kommun, landsting och privat sektor där kraven på rent och säkert vatten är extra viktigt.

Läs hela pressreleasen