Watersprint blir medlemmar i FN’s Business Call to Action (BCtA). Det är ett projekt vars syfte är att uppmuntra lokalt entreprenörskap. Samarbetet innebär att 50 000 människor i Bangladesh ska ha tillgång till säkert och rent dricksvatten år 2020. Därför kommer Watersprint att utbilda och skapa arbetstillfällen för 500 unga socialt utsatta ungdomar i Bangladesh i användningen av Micro Production Centers för vattenrening och desinfektion.

”Att göra det möjligt för socialt utsatta människor att skapa en egen inkomst är en viktig del i vår inkluderande affärsmodell. Vi är mycket glada över samarbetet med Business Call to Action”, säger Anders Ruland, VD på Watersprint.

Watersprint har utvecklat ett system som bygger på UV-LED-teknik som utgör grunden i Micro Production Centers för vattenrening och desinfektion. Lösningen är extremt energisnål och systemet drivs via en solpanel som också laddar ett batteri, vilket möjliggör användning dygnet runt. Centren drivs av lokala entreprenörer i byarna.

Idag använder en stor del av befolkningen i Bangladesh vatten som är förorenat av arsenik till dryck och matlagning vilket bidrar till ett av 5 dödsfall. Förorenat ytvatten är också orsaken till den höga dödligheten i diarréer i Bangladesh. Watersprint samarbetar redan med Nobelpristagaren Muhammad Yunus och installerade under 2015 tio Micro Production Centers i området runt Dhaka.

“Med vår nya teknik kommer vi att ta ytterligare ett viktigt steg på vägen mot en hållbar vattensituation i utvecklingsländerna. För första gången kan ett litet vattenreningssystem användas utan en hög grad av komplexitet och stora kostnader. Watersprint planerar att expandera affärsmodellen till ytterligare tre länder fram till 2030”, säger Anders Ruland.

Det är en allvarlig brist på rent vatten i världen idag. Enligt rapporten “The rising pressure of global water shortages” av Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare, saknar 750 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten och nära 2 miljoner barn under 5 år dör varje år på grund av brist på rent vatten och anständig sanitet.

“Watersprints inkluderande affärsmodell är ett utmärkt exempel på hur privata aktörer kan möta marknadens behov och samtidigt bidra till en långsiktig hållbarhet för både människor och miljö”, säger Sahba Sobhani, Project Manager, Business Call to Action.

För vidare läsning se:
The Guardian
CSRWire
Business-Call-to-Action