Stockholm Stad have in 2 of their swimming halls installed new and unique water purification technology with UV-LED that eliminates legionella in their showers from Watersprint

Press Release (In Swedish):

D4Tap

Pressmeddelande från Watersprint AB                                        Lund den 5 juli 2016

Stockholms stad arbetar förebyggande för badgästernas bästa

Sedan mitten av 2015 har Watersprint AB samarbetat med idrottsförvaltningen i Stockholms stad för att förebygga legionella i duschvatten på simhallarna i Beckomberga och Enskede.

Dialogen startade i samband med att provtagningar av duschvatten visade att simhallarna hade aningen förhöjda värden av legionellabakterier.

”Idrottsförvaltningen agerade snabbt och resolut”, berättar Anders Ruland på Watersprint. ”Kort efter den inledande dialogen installerade vi en världsunik och miljöeffektiv teknik i dessa simhallar. På varje dusch sitter nu en liten enhet med UV-LEDs som förhindrar att alla typer av bakterier och virus sprids via duschvattnet. Installationen är både underhållsfri och kemikaliefri. Dessutom övervakas enheterna via vårt inbyggda WiFi system.”

Åtgärden gör att idrottsförvaltningen kan garantera att vattnet från duscharna i dessa simhallar är helt fria från bakterier såsom legionella och är således helt säkra för besökarna ur det avseendet.

Watersprint tycker att idrottsförvaltningen genom sina åtgärder har visat att man tar legionellafrågan på fullt allvar och har valt att arbeta proaktivt med detta. Inom många kommuner hanterar man legionella reaktivt, d.v.s. först när förhöjda halter mätts upp så genomför man spolning av vattenledningar eller behandlar dem med kemikalier. Det förfarandet är enbart en tillfällig lösning och garanterar inte säkerheten. Dessutom är det kostsamt, tidsödande och inte heller miljövänligt.

”Vi är mycket stolta över att ha världens första fasta installation på badhus med denna teknik. Vi har haft installationen i ett år och det har fungerat alldeles utmärkt”, fortsätter Mats Asplind.

”Watersprint menar att installationen också ligger i linje med ett större projekt som heterDigital Demo Stockholm, som ska bidra till att göra Stockholm till världens smartaste och mest uppkopplade stad, där just rent vatten är ett av fyra fokusområden”, fortsätter Anders Ruland.

Vid frågor eller ytterligare information kontaktas:

Anders Ruland, VD                                                        Mats Asplind,

Watersprint AB                                                               T.f. Enhetschef B Idrottsförvaltningen

Mail: anders.ruland@watersprint.com                           Stockholms stad

Mobil: 0738 45 39 63                                                     Mail: mats.asplind@stockholm.se

Mobil: 076 122 66 32