Watersprint är var i Bangladesh i början av november 2016. Vi tar ett projekt till nästa fas med rent och säkert vatten till befolkningen på landsbygden.

Det känns fantastiskt bra att få delta och bidra i detta.