Partners

Business Call to Action

FN startade 2008 initiativet Business Call to Action (BCtA). BCtA är en allians som hjälper företag att i sin verksamhet inkludera den fattiga delen av jordens befolkning, i syfte att bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling.

Runt om i världen har, när Watersprint gick med, mer än 137 företag engagerat sig i BCtA och gjort åtaganden för att förbättra livet och försörjningen för miljontals människor genom kommersiellt gångbara affärsprojekt som engagerar låginkomsttagare som konsumenter, producenter, leverantörer och distributörer av varor och tjänster.

Watersprint har åtagit sig att tillhandahålla säkert och rent dricksvatten till 50.000 personer i Bangladesh innan år 2020.

Läs mer…

Lund University – Catherine J. Paul, Ph.D.

Lunds universitet – Catherine J. Paul, Ph.D.
Catherine disputerade i mikrobiologi och immunologi vid Queens University, Kanada 2005. Hon har genomfört postdoktoral forskning på Health Canada och National Research Council of Canada, och på Institutionen för kemi, Lunds universitet.
Hon är för närvarande biträdande professor vid Water Resources Engineering, Department of Building and Environmental Technology, and Applied Microbiology, Department of Chemistry, Lund University.
Hennes forskningsintressen inkluderar mikrobiologi av dricksvatten, de ekologiska roller mikrobiella biofilmer har i samband med dricksvattenbehandling och leverans, samt bakterier som kan avgifta vatten från kemisk förorening.

Avdelningen för tillämpad mikrobiologi vid Lunds universitet

Water Company

Water Company AB är ett svenskt företag som erbjuder bl.a. vattendispensers för att filtrera, rena, kyla och kolsyra vatten. Water Company bygger in Watersprint produkter i sina dispensers för att alltid kunna garantera sina kunder bakterie- och virusfritt vatten även om har kokningsrekomendation har utfärdats.

Kunderna är främst restauranger, företag, landsting och kommuner.

Water Company hemsida

Swedish GTC

Svenska Global Trade Center, med kontor i Stockholm, Tanzania och Kongo, bygger kompletta vattenreningssystem både för söt- och havsvatten. Deras kunder är multinationella företag, militären, båt- husbil och husvagnsägare, privata bostäder, samt fritidshus med egen brunn.

Swedish GTC hemsida

SA Linkbuilder AB

Bolaget drivs av Andreas Engström som har levt och arbetat i Asien under 17 år. Hans förmåga att tala och skriva kinesiska har givit en unik insikt i den kinesiska kulturen, vilket är en stark drivkraft bakom människors beteenden och beslut.

Andreas Engström har under sina år i Kina ansvarat för såväl svenska som tyska och holländska bolag, främst med produkter och lösningar inom HVAC-industrin.

SA Linkbuilder hemsida

Scanamplio

Huvudkontoret ligger i Taipei, Taiwan. Scanamplio representerar skandinaviska företag i förlängning och distribuerar sina produkter i hjärtat av Asien, det mest aktiva och folkrika området i världen. Scanamplio möjliggör en kortare väg och tid till marknaden och därmed en högre kostnadseffektivitet.

Företagets hemsida

Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på företagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab Kina ekologiska Water Treatment Systems Co. Ltd och JOSINT Financial Services AB

Josab Hemsida