Våra produkter

Vattnet renas effektivt och energisnålt av en uppsättning kraftfulla lysdioder som emitterar UV-ljus. UV-dioder drar väldigt lite energi sett i förhållande till mängden avgett ljus, och detta i kombination med den inbyggda flödessensorn som ser till att lysdioderna enbart är tända då vatten flödar genom enheten, gör att våra produkter är extremt energisnåla.

Produkterna är även miljövänliga eftersom inga kemikalier eller kvicksilver används under reningsprocessen. De kräver inte heller metoder som hetvattenspolning och klordioxidbehandling.

Med sitt inbyggda Wi-Fi övervakas enheten enkelt för statistik över användningen, larm och uppgraderingar.

Vid köp

Vill du köpa vattenreningsprodukter till din båt, husbil & husvagn, eller till egen brunn – Kontakta vår samarbetspartner Swedish GTC här.

Övriga kontaktar Watersprint direkt på +46 46 3780090 eller sales@watersprint.com

D4Tap®

D4Tap® eliminerar biologiska kontamineringar av tappvatten. Produkten monteras direkt under kranen/tappstället.

Produktblad >>

D4Shower®

D4Shower eliminerar effektivt legionella och andra biologiska kontamineringar från duschvatten. Produkten installeras på eller i anslutning till alla vanligt förekommande duschblandare.

Produktblad >>

D4Well®

D4Well renar vatten från den egna brunnen i ditt hus eller sommarhus. Reningen av vatten görs med tre partikelfilter, kolfilter och vårt patenterade och underhållsfria UV-LED system som tar bort biologisk kontaminering.

Produkten ansluts enkelt till din vattenledning och till vägguttaget. Saknas anslutning till elnätet kan produkten enkelt drivas med små strömkällor som batterier och solceller.

Produktblad >>

D4Field®

D4Field renar vatten där det behövs. Reningen av vatten görs med både filter och vårt patenterade och underhållsfria UV-LED system som tar bort biologisk kontaminering.

Produkten ansluts enkelt manuella och elektriska vattenpumpar. Eftersom den kan drivas med små 12/24V strömkällor som batterier och solceller kan den användas i områden där infrastruktur för el- och vatten saknas.

Produktblad >>

D4Rescue®

D4Rescue används på skolor, dagis, sjukhus och andra kritiska inrättningar vid tillfälliga problem i det kommunala vattennätet. Reningen av vatten görs med vårt patenterade och underhållsfria UV-LED system som tar bort biologisk kontaminering.

Produkten ansluts enkelt till en vattenkran och till vägguttaget. Saknas anslutning till elnätet kan produkten enkelt drivas med små strömkällor som batterier och solceller.

Produktblad >>