Watersprints UV-LED teknik kan användas i de flesta miljöer

Användning av UV ljus för vattenrening är en känd metod sedan årtionden. Att framställa UV genom LED teknik är däremot nytt och fördelarna är många. Watersprints produkter drivs på 12 volt och förbrukar endast 10W då de renar vattnet, när de inte renar vatten så förbrukar de ingenting då LED lamporna stängs av. Detta leder till besparingar på upp till 98% i jämförelse med exempelvis produkter baserade på UV-lysrör.

Watersprint tillhandahåller också marknadens minsta produkter vilket gör att de går att montera nära tappstället, så kallad point of use, vilket ger en ökad säkerhet. Alla produkter kan kopplas upp via Wi-Fi för driftstatistik och övervakning. Nedan hittar du några exempel på användningsområden.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg krävs extra säkert vatten och idag används blad annat filter inom vissa avdelningar för eliminering av bakterier i vattnet. Watersprints produkter eliminerar bakterier, virus och protozoer och gör det på ett extremt kostnadseffektivt sätt. Genom en lång hållbarhet och inga filter som behövs bytas så är Watersprint system överlägset andra lösningar.

Simhallar

Då klimatet i simhallar är varmt och fuktigt är det en perfekt miljö för bakterier att föröka sig i. En installation av D4Shower förhindrar problematiken och förebygger problem i duschvattnet i framtiden. Alla vattenreningsenheter är uppkopplade via Wi-Fi och de rapporterat statistik och ger driftsinformation i realtid.

Skolor och idrottshallar

Skolor och idrottshallar har ofta stora duschrum med många duschar, i dessa miljöer kan legionellabakterier få fäste. Dessa fastigheter används inte alltid frekvent vilket gör att vatten under längre tider kan stå stilla i rören, detta kan öka risken för bakterietillväxt. Watersprints produkter kan installeras i dessa fastigheter och därmed förebygga problem, det är även ett extremt energieffektivt alternativ då enheterna bara är igång då duscharna används.

Hus och egen brunn

Idag får ca 1.2 miljoner människor sitt vatten genom egen brunn. Ofta behövs det tillhörande vattenrening, ibland UV-ljus tillsammans med en filterlösning. Med UV-LED teknik ser vi till att produkten bara är igång när vattnet flödar igenom och därmed behövs renas. Då ingen vattenrening behövs är produkten stand-by och sparar därför en massa energi i jämförelse med lysrör – faktiskt upp till 98%

Fritid – båt och husbil

Watersprints produkter är extremt energieffektiva, 10 W vid rening och övrig tid är de bara stand-by. De drivs på 12-24 Volt och går att montera i små utrymmen. Allt detta tillsammans gör D4Tap perfekt till båtar och husbilar där vatten förvaras i tank. Vattenreningsenheten monteras enkelt efter färskvattentanken och renar därmed allt vatten som används i husbilen.

Hotell och restaurang

Att erbjuda rent vatten inom hotell och restaurangnäringen är en förutsättning för nöjda kunder. Genom en extra vattenrening kan ni erbjuda friskt och rent vatten. Varför inte erbjuda detta fina vatten istället för flaskvatten?