EuroNanoForum 2015

Anders Ruland, VD på Watersprint, talar på EuroNanoForum i Riga som startar 10 Juni 2015. EuroNanoForum är en mötesplats för industrin, vetenskap och politik. Här  presenteras även all tänkbar ny teknik som möjliggörs genom nanoteknologi.